Các khâu miễn dịch phụ thuộc tuyến ức thay đổi theo tuổi nhiều hơn cả

Các khâu miễn dịch

Ở phần trên ta đã nói một thực tế cố định là cường độ của phản ứng miễn dịch giảm theo tuổi. Khi già trọng lượng của tuyến ức giảm đi 90%, còn lách là 50%. Về già cũng làm giảm việc tạo thành các kháng thể, giảm bớt việc sản sinh ra các chất hoạt hóa sản sinh ra các tế bào, tích tụ các chất chèn ép chức năng miễn dịch. Mặc dù số lượng các tế bào tuỷ xương ban đầu trên thực tế không giảm theo tuổi. Tổng số lượng lympho bào trong máu cũng không giảm, song mức độ ổn định tương đối của B – lympho bào và số lượng tuyệt đối của T- lympho bào bị giảm. Các khâu miễn dịch phụ thuộc tuyến ức thay đổi theo tuổi nhiều hơn cả: trọng lượng tuyến ức giảm, giảm việc sinh sản và bài tiết các hormone tuyến ức, các vùng trực thuộc tuyến ức trong lách và các hạch lympho bị co hẹp lại; giảm số lượng tương đối và tuyệt đối các T- lympho bào trong các cơ quan lympho; mối tương quan giữa các hạ quần thể của các tế bào này thay đổi, hoạt tính chức năng của chúng hạ thấp.
Tất cả những thay đổi về mặt số lượng nêu ra ở trên không thể tương ứng với mức độ giảm miễn dịch đáng kể lúc về già!
Để nghiên cứu cơ chế của hiện tượng này G.M Butenko và các cộng sự của Viện Lão kho Kiev đã tiến hành thực nghiệm trên động vật có tập hợp kháng nguyên giống nhau, sao cho có thể kết hợp chúng với nhau và giống như vậy trong một thời gian dài (động vật thuần chủng). Ghép các động vật cùng lứa tuổi cũng như khác tuổi – già với trẻ. Khi miễn dịch hóa các động vật đã khâu với nhau thành từng đôi như vậy các tế bào tạo thành kháng thể sẽ tích tụ trong lách của chúng: nếu động vật trẻ khâu với nhau thì số lượng này lớn, nếu cả hai con đều già – số lượng nhỏ. Việc kết hợp động vật già với động vật trẻ không làm tăng phản ứng miễn dịch của chúng, trong khi đó phản ứng miễn dịch của con trẻ giảm. Kết quả này chứng tỏ việc giảm chức năng miễn dịch lúc già không mang tính chất thụ động chỉ do giảm trọng lượng tế bào gây ra, chính xác hơn cả đó là sự chèn ép tích cực.
Các kết quả tương tự thu được trong thí nghiệm dùng phóng xạ loại bỏ tổ chức tạo huyết và lympho ở động vật già. Sau đó lấy các tế bào tuỷ xương của con trẻ truyền cho nó. Các tế bào này sẽ không thể làm thay đổi phản ứng miễn dịch ở con già một các lâu dài. Trong khi đó các tế bào này của cơ thể già sẽ được hoạt hóa mạnh khi đưa vào cơ thể trẻ.